Super Team

மாற்றத்தின் கதைகள்

எமது நோக்கம் வாழ்வாதாரத்தை முன்னேற்றுவதட்க்காக அறிவு தொடர்பான சேவைகளை வழங்குவதும் மற்றும் அபிவிருத்தி தொடர்பான தொழில் நுட்ப அறிவை வழங்குவதுமாகும். நாம் ஏழை மற்றும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களின் வறுமை நிலையில் இருந்து வெளிவந்து அவர்கள் சிறந்த நிலையில் வாழ்வதற்காக நாங்கள் கடினமாக உழைக்கிறோம். இது அவர்களின் கதை.

 

ரேவேகா நீரேரி மற்றும் நீரேரி மீன்பிடியில் கபுஹென்வேல பாதை ஏற்படுத்திய தாக்கம் தொடர்பான ஒரு ஆய்வறிக்கை
 
Click here to read full story

பணம்பத்துவ பெண் மீன்பிடி சமூகத்தின் தனித்துவமான மீன்பிடி உத்திகள்

பானம நீரேரியின் கரையில் நின்று அவர்கள் தமது கண்களை மூடி மௌனமாக இறைவணக்கம் செலுத்தி பின்னர் அவர்கள் எந்த வித பயமும் இன்றி நீரேரிக்குள் செல்கிறார்கள்.  இவ்வாறாகவே இலங்கையின் கிழக்கு மாகாணத்தின் பணம்பத்துவ பிரதேசத்தின் லஹுண்கல பிரிவில் உள்ள பல பெண்கள் தமது வாழ்வாதாரத்தை பல காலமாக உழைத்து வருகின்றனர்.

Click here to read full story
The three curses for the wailing Rekawa Lagoon
Something weird is happening in Rekawa: fishes are dying, lagoon is shrinking, people are falling sick after eating some fishes caught from the area. Rekawa people, half of whom rely on lagoon fishing for livelihood, are worried. For, the lagoon is showing signs of distress and, most likely, mankind, once again deserves much of the blame.
Click here to read full story
When the right boat made the difference
As the first rays of sunlight lit the sky, Somasiri, a middle-aged trader of fish and prawns, standing near the small Panama lagoon landing site, glanced through his purchase with satisfaction. "I am happy that life is coming back to normal", mumbled a fellow trader. Somasiri nodded in response, as he knew what his friend meant.
Click here to read full story
ஒரு ஊக்கமுள்ள தாயின் கதை

அளவில் காணப்படும்  ஒரு பினதங்கிய கிராமத்தில் வசித்துவரும்  ஒரு தாய் ப்றக்டிக்கல் எக்சன் நிறுவனத்தின் சிறிய உதவியுடன்  முன்னேறிய ஒரு ஊக்கமுள்ள தாயின் கதை இதுவாகும்.

 

Click here to read full story
Doing Something Different
In southern Sri Lanka, a 39 year old mother of 4 school-going children opted to do something different – qualify as a mason. Asoka Nandani had been a busy housewife, who was not secularly employed, caring for her children and husband since the time of her marriage.
Click here to read full story
How a water distillation system solved water scarcity?
Mr.Jayaratne resides in Andaragasyaya, Kirinda under Tissa Divisional Secretariat, Sri Lanka. A farmerby profession, he takes care of a family of seven with his meager income of 12,000 LKR/month. Like many other families residing in Kirinda, Jayaratne's family too finds drinking water a major concern and women of the house have to fetch water from an open dug well two kilometers away from their home.
Click here to read full story
International Experiences on Community Governance – Compilation of Case Studies
The increase in population and depletion of natural resource, globalization and increased communication and consumerism has changed people's expectations of the governments' role. Decentralization and increased participation is on the increase with the traditional institutions built around ethnicity, powers, occupations and the role of government as provider is being gradually replaced by private sector, government regulators and the informal sector.
Click here to read full story
Taking control of the situation
Urban impoverished settlements in Kurunegala, in Sri Lanka's North Western province, often suffer from the plight of being in the most economically active location in the Kurunegala District without benefiting from the income generation and development taking place around them.
Click here to read full story
As Jayathunkanda story
The main road that was built inch by inch connecting our village to the main transport route, has been the light of our lives. Today, this road is the pride of our village and the envy of those around us. We built it ourselves!
Click here to read full story
The path that led to hope
Twenty kilometres from the Ampara town, and two kilometres away from the main road leading to it are the two villages of Lathugala and Mahawela. These villages are remote because they have inadequate transport facilities to link them to the world outside. The access ways are footpaths or muddy tracks across marshlands. The villagers make a living out of chena (highland cultivation) if water is available, or work as hired hands. They live with resigned acceptance of their hardships.
Click here to read full story
Connecting people
An effective yet people-friendly means of transport Animal drawn carts, human powered non-motorized transport modes such as trolleys, wheel-barrows, hand-carts are some of the means of transports that most residing in South Asian region often come across. However, what most of us may n ot realize is that these easy to operate, yet essential means of transport for the poor across the globe are termed in a category popularly known as IMT.
Click here to read full story
A unique coming together
Coastal Sri Lankan farmers constantly struggle to get satisfactory yield from their saline land. Read to know how tsunami turned the tables for a small farming community, which then joined hands with Practical Action's South Asia Programme to overcome the problem.
Click here to read full story
Baking Techniques
Baking Techniques
Click here to read full story
Change of Life
Change of Life
Click here to read full story
Koggala farmers get a new lease of life
Koggala farmers get a new lease of life
Click here to read full story
Adapting agriculture to climate change in Sri Lanka
The Salt water in Sri Lanka's coastal rice fields is a problem that is certain to get worse as sea levels rise. Practical Action's work has included farmer-led trials of traditional and modern rice varieties which are saline-tolerant, temperature-resistant and pest-resistant.
Click here to read full story
Every drop of Water
"Not even a drop of water must flow into the ocean without being useful to man" declared the Great King Parakramabahu in the 12th century. The Run off Rain water harvesting tanks almost personify this vision of the king and play a vital role in arid districts of Sri Lanka, where long dry spells make farmers helpless and vulnerable.
Click here to read full story
Developing a rapid needs assessment tool for community participation in resettlement housing
Rapid assessment tools, though available, may not always be convenient or contextually realistic. The need for a handy and practical Needs-Assessment Tool arose when the 2005 tsunami ravaged Sri Lanka's coastal belt required the providing of permanent houses for persons who had lost their homes. Time was a significant factor to contend with in view of the urgency to resettle displaced communities.
Click here to read full story
 

எங்களை தொடர்புகொள்ள

ஜனதக்க்ஷன் நிகழ்ச்சித்திட்டம்

பிரக்டிகல் அக்சன் பிராந்திய காரியாலயம் (இலங்கை, இந்தியா, பாகிஸ்தான்),

இல 05, லயனல் எதிரிசிங்க மாவத்த, கொழும்பு -5,

இலங்கை.

 

தொலை : 94-11-2829412

தொலை நகல்: 94 - 112856188

மின்னஞ்சல் : janathakshan@practicalaction.org.lk